نام مرکزشماره  تماس
مرکز بهداشتی درمانی کورده52642255
مرکز بهداشتی درمانی سیف آباد52636220
مرکز بهداشتی درمانی بیغرد52633032
مرکز بهداشتی درمانی شماره1 خنج2433-2488-52628453
 
بخش های مختلف  مرکز بهداشتی درمانی شماره 1
بخش
شماره داخلي
 
پذیرش
110
ماما خانواده
 
114
دندانپزشکی
 
119
آزمایشگاه
 
122
 
پزشک خانواده
سده و کهنویه
112
پزشک خانواده محمله
115
 واکسیناسیون
120
کلینیک مادران و کودکان
118
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-16 9:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ