شماره تلفن خانه های بهداشت
 سده52630310
 کهنویه  52638259
 سیف آباد52636130
 جهره  52637300
 مکویه52637121
 بیغرد  52632323
 مز  52640002
 محمله  52641166
 هفتوان  52644115
 چاه طوس  52645132
 باغان  52647020
 کورده 52642233
  فدویه 52643229
  
  
  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-16 12:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ