کارکنان:
سعید بهمن پور: خدمات شبکه
مهدی پاکباز: خدمات مرکز سلامت جامعه
حمیده خسروی: خدمات مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 1
عبدالرحمن رئیسی: خدمات مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیغرد
محمدحسین کشاورز: خدمات مرکز بهداشتی درمانی روستایی سیف آباد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ