نمونه وظایف و مسئولیت های امور مالی:
ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ،اعتبارات ، تعهدات و دفتر کل.
تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ،چک،برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف.
رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.
انجام امور مربوط به تشخیص وتعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیاتی ،تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها.
راهنمایی و کتنرل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده.
تهیه و تنظیمات پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی ،گزارشهای لازم و بودجه تفصیلی.
رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری.
نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ،جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی
اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری.
همکاری در تهیه نامه ها،بخشنامه ها ،دستور العملها و طرح تصویب نامه ها .  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ