مریم ابونجمی: مسئول کارگزینی
فارغ التحصیل مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
از ابتدای سال 94 به عنوان مسئول کارگزینی شبکه بهداشت و درمان خنج
سایر کارکنان: زهرا محمدی
  کارکنان سابق کارگزینی

محمد بحرینی ( مسؤول اسبق کارگزینی):
از 86 تا 88

کارشناس مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور لامرد

از سال 1384 لغایت 1386  مسئول کارگزینی بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج

از ابتدای سال 1386 و با تفکیک شدن شبکه بهداشت خنج از شبکه بهداشت لار به عنوان مسئول کارگزینی و امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج

 

 

 

        

بهرام افشاری ایگدر( مسؤول سابق کارگزینی):

فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد فیروزآباد

از سال 1386 تا 1394 به عنوان کارگزین شبکه بهداشت و درمان خنج

 

اهم وظایف کارگزینی

- بررسی فرم های استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی-معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

- انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان

- شرکت در کمیسیوننها و جلسات مختلف

- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 8:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ