اهم وظایف کارگزینی

 بررسی فرم های استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی-معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

 انجام امور مربوط به تعاون – بیمه و رفاه کارمندان

 شرکت در کمیسیوننها و جلسات مختلف

 پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 8:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ