شرح وظايف واحد مدیریت غذا
 1. بازرسي از واحد هاي توليدي تحت  پوشش مطابق با برنامه
 2. نمونه برداري از محصولات توليدي
 3. پيگيري نواقص موجود در واحدهاي توليدي
 4. پيگيري و انعكاس روند رفع نواقص اعلام شده توسط مديريت غذا
 5. تكميل و ارسال فرم هاي آماري در پايان هر ماه
 6. انجام استعلام تاسيس كارخانجات
 7. رسيدگي به شكايات واصله
 8. حضور مستمر و موثر در بازديدهاي انجام گرفته توسط كارشناسان اعزامي
 9. اجرای طرح   در کارخانجات  PRPS    
 10.   اجرای طرح  استانی وکشوری  PMS  
 11. انجام  امورمقدماتی مربوط به تمدید وصدور و اصلاح پروانه های ساخت وبهره برداری کار خانجاتم واد غذایی
 12. انجام ا مورمقدماتی مربوط به تمدید وصدور و اصلاح پروانه مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی
اهداف کلی
1.تضمین ایمنی و ارتقا کیفیت فراورده های غذایی.آشامیدنی.آرایشی وبهداشتی از تولید تا مصرف متناسب با شرح وظایف قانونی محوله در سطح شهر خنج(طرح PMS)  
2.اجرای برنامه های پیش نیازی(PRPs) در کارخانجات مواد غذایی.آشامیدنی.آرایشی وبهداشتی  در سطح شهر خنج
3.استفاده از مواد اولیه مجاز و ایمن و با کیفیت در تولید کارخانجات مواد غذایی.آشامیدنی.آرایشی وبهداشتی در سطح شهر خنج
4.فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی عمومی و تخصصی در زمینه مدیریت تولید. توزیع و عرضه ومصرف مواد غذایی.آشامیدنی.آرایشی وبهداشتی متناسب با گروه های هدف و شرح وظایف قانونی محوله  در سطح شهر خنج
5.ارتقا کیفیت و بکارگیری ابزارهای مدیریت به رو و کارآمد در حوزه مدیریت نظارت بر مواد غذایی.آشامیدنی.آرایشی وبهداشتی شهر خنج
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-15 13:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ