اصول مدیریتی 1 -   قاطع ، اما مهربان باشيد.
2- در انجام كارها روي شيوه اي خاص تاكيد نكنيد(شايد كسي بتواند از مسير كوتاه تر و بهتري شما را به مقصد برساند).
3-توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ كدام به تنهايي راهگشا نيستند، مي توان با آميختن دانش و تجربه ، راهكارهاي حياتي و استثنايي خلق كرد.
4-به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط كار در كارايي كارمندان موثر است.
5-با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه ، انگيزه كاري آنها را از بين نبريد.
6-از مشورت و نظرخواهي با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد.
7-با رفتارهاي ضد و نقيض ، اعتماد زيردستان را از خود سلب نكنيد.
8-در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، كوشا باشيد.
9- براي ارتقاي سطح دانش كارمندان و افزايش بهره وري آنان، كلاس هاي آموزشي ترتيب دهيد و از لوازم كمك آموزشي بهره گيرد.
10-       دقت كنيد كه توبيخ كارمند خطاكار ، بايد متناسب با اشتباهاتش تعيين شود.
11-       در صورت لزوم با قاطعيت نه بگوييد.
12-      سعي كنيد با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد.
13-    طوري رفتار كنيد كه ديگران شما را به عنوان الگو انتخاب كنند و آينده كاري دلخواه خود را در قالب شخصيت شما مجسم كنند.
14-     هرگز پشت سر افراد بدگويي نكنيد.
15-      يادتان باشد كه همكاران شما از رفتار شما بيشتر از گفتار شما مي آموزند.
16-      با شروع به موقع جلسات ، وقت شناسي را عملاً به حاضرين بياموزيد.
17-     در انجام كارها به سه نكته بيش از بقيه نكات توجه كنيد، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس
18-     انتقادپذير باشيد.
19-       با بي توجهي، تلاش و زحمات زيردستان را بي ارزش نكنيد.
20-      با وسواس بيهوده در انتخاب ، زمان را از دست ندهيد و به خاطر داشته باشيد زمان براي شما متوقف نمي شود.
21-    خواسته هاي خود را روشن بيان كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه كارمندان از جزييات وظيفه اي كه به عهده آنان است ، مطلع هستند.
22-     از هر كس، مطابق دانش و تجربه اش توقع داشته باشيد تا بهترين نتيجه را به دست آوريد.
23-    وظايف كارمندان را متناسب با توانايي هاي فيزيكي و حرفه اي آنان تعيين كنيد.
24-    اگر از موضوعي علمي اطلاعي نداريد، يا احتياج به توضيحات بيشتري داريد، بدون هيچ ترديدي سئوال كنيد.
25-   در موارد بحراني، خونسري خود را حفظ كنيد و چند استراتژي بحران زدايي مناسب با فعاليت سازماني خود را پيش بيني و طراحي كنيد.
26-     از رفتارهايي كه شما را در سازمان عصبي معرفي مي كند، پرهيز كنيد.
27-    انتقامجو نباشيد.
28-   زمان پياده سازي تصميم گيري ها، به اندازه اخذ تصميمات ، مهم است. چون ممكن است اجراي يك طرح خوب در زمان نامناسب با شكست روبرو شود.
29-      در مورد چيزي كه نمي دانيد، به كسي اطلاعات اشتباه ندهيد و از گفتن نمي دانم، هراسي نداشته باشيد.
30-     با محول كردن مسووليت به كارمندان مستعد و خلاق، زمينه رشد و خلاقيت آنان را فراهم كنيد.
31-     بدون تفكر پاسخ ندهيد.
32- نحوه چيدمان ميز كارمندان و محل استقرار آنها را طوري انتخاب كنيد كه افراد در محل كارشنان بيش از حد مجاز با هم به گفت و گو نپردازند.
33-   هميشه به خاطر داشته باشيد تواضع و متانت بر شكوه شما مي افزايد.
34- اگر قاطعيت مدير با مهرباني توام باشد، فرمانبري با ترس جاي خود را به انجام وظيفه با حس مسووليت پذيري مي دهد.
35-   سيستم پيشنهاداتي را جهت اخذ پيشنهاد اختصاص دهيد و به كارمندان اطمينان دهيد كه به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي مي كنيد.
36-    مطمئن شويد كه حق و حقوق ديگران توسط مسوولين و سرپرستان سازمان رعايت مي شود.
37- چند ساعت از يك روز مشخص در ماه را به بازديد از سطوح مختلف سازمان و گفت و گوي رودررو با كارمندان اختصاص دهيد.
38-   در سمينارهاي مرتبط با فعاليت خود شركت كنيد.
39-     با درايت و زيركي هميشه در كمين شكار فرصت هاي طلايي باشيد.
40-     صبر و حوصله را از مهمترين اركان موفقيت تلقي كنيد.
41-     مسئوليت پذير باشيد.
42-    به منظور اطلاع حاصل كردن از مطالب جديد علمي، در چند سايت اينترنتي مرتبط عضو شويد.
43- به هر كس فراخور فعاليت و بازده كاري اش پاداش دهيد و با در نظر گرفتن پاداش هاي مساوي ، حركت افراد شايسته گروه را كند نكنيد.
44- اجازه ندهيد بار مسووليت كارمندان بي كفايت بر دوش كارمندان ساعي تحميل شود زيرا افراد ساعي انگيزه خود را از دست مي دهند.
45-    دانش حرفه اي خود را تا حدي بالا ببريد كه در موارد لزوم در مقابل كليه سئوالات حرفه اي حاضر جواب باشيد.
46-    هنگام دست دادن ‌،دست افراد را محكم و صميمانه بفشاريد.
47-   وقتي عصباني هستيد، درباره ديگران تصميم گيري نكنيد.
48-   هرگز اميد ارتقا را از زيردستان نگيريد، زيرا به طور يقين، انگيزه آنها براي تلاش از بين مي رود.
49-     سعي كنيد در صورت لزوم در دسترس باشيد و شانس حرف زدن را به همه سطوح سازمان بدهيد.
50-     به كارمندان ساعي و متعهد بگوييد كه چقدر براي سازمان مفيد هستند و شما به آنها علاقه و اعتماد داريد.
51-      هيچ گاه اجازه ندهيد كسي حالت افسردگي و نااميدي شما را ببيند.
52-     به شايعات بي اساس بي توجه باشيد و در مورد زير دستان از روي دهن بيني قضاونت نكنيد.
53-    خشكي جلسات طولاني را با شوخ طبعي قابل تحمل كنيد.
54-    از سرزنش كردن ديگران در جمع خودداري كنيد.
55-    براي همه سطوح سازمان حتي خدمه و نامه رسان ها احترام قايل شويد.
56-   در موقع امضاء كردن نامه ها و مكتوبات آنها را به دقت مطالعه كنيد و از امضاء كردن آنها ، زماني كه حوصله و تمركز نداريد پرهيز كنيد.
57-    خوش ژست و خوش بيان باشيد و در جمع با انرژي و اشتياق حاضر شويد.
58-    با قدرداني به موقع از كارمندان ، انرژي كاري آنان را افزايش دهيد و حس خلاقيت را در آنان تقويت كنيد.
59-     موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه كنيد و هميشه متبسم باشيد.
60-     هرگز براي پيشبرد اهداف كاري خود، ديگران را با وعده هاي بي اساس فريب ندهيد.
61-      همواره به خاطر داشته باشيد به كار بردن الفاظ مودبانه از اقتدار شما نمي كاهد.
62-     امين و رازدار افراد باشيد.
63-    روي اشتباهات خود پافشاري نكنيد و بي تعصب خطاهاي خود را بپذيريد.
64-    تا صحت و سقم مساله اي روشن نشده، كسي را مواخذه نكنيد.
65-    معاشرين چاپلوس خود را جدي نگيريد.
66-    نكات جالب و پند آموز كتاب هايي را كه مي خوانيد، در دفتري يادداشت كنيد و در موارد مناسب آنها را به كار ببريد.
67-    انعطاف پذير باشيد.
68-    بدون توهين به عقايد ديگران با آنها مخالفت كنيد.
69-     نسبت به قول خود پايبند باشيد.
70-     در موقعيت هاي بحراني بر خود مسلط باشيد و نگذاريد زير دستان از اضطراب شما آگاه شوند.
71-     براي حرف زدن زيباترين و خوش آهنگ ترين الفاظ را انتخاب كنيد.
72-    ريسك پذير باشيد.
73-   نحوه استفاده از نرم افزارهاي مرتبط با كار خود را بياموزيد.
74-   براي ثبت ايده هاي درخشاني كه ناگهان به ذهن مي رسند، هميشه يك قلم و كاغذ به همراه داشته باشيد.
75-   كتابخانه سازمان را به روز كنيد و اسامي كتاب هايي را كه اضافه مي شود به صورت ليست منتشر شده در اختيار كارمندان قرار دهيد.
76-    مطمئن شويد ابراز رضايت شغلي افراد به سبب ترس از توبيخ مسوولين و سرپرستان نيست.
77-   به واسطه مدير بودن خود، از ديگران توقع بيجا نداشته باشيد.
78-   از انحصاري كردن خدمات رفاهي سازمان پرهيز كنيد و اجازه دهيد همه سطوح از اين خدمات بهره مند شوند.
79-     به منظور جلوگيري از تك روي و رقابت هاي ناسالم، روحيه انجام كار گروهي در سازمان را تقويت كنيد.
80-   از عنوان كردن  فرامين غير قابل اجرا و غيرمنطقي احتراز جوييد، زيرا جز خدشه دار كردن شخصيت حرفه اي شما پيامدي ندارد.
81-    عملكرد افراد را در زمان اضافه كاري كنترل كنيد تا بدين وسيله از سوء استفاده افراد ناشايست در سازمان جلوگيري شود.
82-    اموال مهم سازمان را بيمه كنيد.
83-   در سلام كردن و ايجاد ارتباط دوستانه پيشقدم باشيد.
84-   مراقب سلامتي خود باشيد و هرگز از ياد مبريد كه عقل سالم در بدن سالم است.
85-    عيب جو و بهانه گير نباشيد و اجازه ندهيد اين دو خصلت در شما به عادت مبّدل شود.
86-    از اشتباهات خود درس بگيريد و آن را به ديگران نيز درس بدهيد.
87-   حتي وقتي موردي پيش آمده كه به شدت ترسيده ايد، اجازه ندهيد اطرافيان از اين حس شما مطلع شوند.
88-   سازمان را براي اخذ نشريه هاي تخصص آبونه كنيد.
89-     هيچ كس را دست كم نگيريد.
90-      آرام و شمرده صحبت كنيد.
 
 

 بربرگرفته از روزنامه خبر  چهارشنبه 8 ارديبهشت ماه 1389 شماره 8392

  

 

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-15 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ