اهداف نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شبکه خنج        

    
«ضرورت مشاركت كاركنان در سازمانهای امروزي مانند هواي تنفسي براي يك موجود زنده است»
 
 
ارج نهادن به فضايل و توانايي هاي انسان در محيط کار و برخورد با مشکلات کاري
 
افزايش حس تعلق سازماني در کارکنان
 
همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
اشاعه فرهنگ مشارکت و همکاري جمعي در حل مشکلات و بهبود روابط کاري و رفتار سازماني
 
ايجاد فرصت براي کارکنان در شناخت، پرورش و تقويت استعدادها و توانايي هاي بالقوه خويش
 
استفاده از تجربه، انديشه و آراء عقايد کارکنان در اداره هر چه بهتر کليه امور شبکه خنج
 
افزايش مسووليت پذيري در حفظ، بقا و رشد شبکه خنج 
 
بهبود ارتباطات و روابط متقابل بين کارکنان و مديران به منظور ارتقاي بهره وري
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-7 15:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ