-
            
منشور نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شبکه خنج
 
    از همه نظرات استفاده ‌شود و در نتيجه، بهترين تصميمات اتخاذ ‌گردد.
2-    شكاف ميان مدير و كاركنان از بين برود.
3-    افراد به انديشه و تفكر بپردازند و سطح مهارتشان بالا رود.
4-    آگاهي‌هاي شغلي، كاري و اجتماعي افراد افزايش ‌يابد.
5-    ارتباط ميان افراد تقويت ‌شود.
6-    سطح كيفيت و بهره‌وري موجود افزایش یابد.
7-    موجب سربلندي پيشنهاددهنده شویم.
8-    افراد از كار و زندگي خود احساس رضايت ‌كنند.
9-    آمادگي‌هاي جديدي در افراد پديد ‌آيد.
10- نقش كاركنان در مديريت و تصميم‌گيري‌ها افزايش ‌يابد.
11-ميزان تلاش افراد بيشتر ‌شود زيرا انسان درانجام  كارهايي که فكر مي‌كند در تصميم‌گيري آن شريك بوده است، كوشش بيشتر مي‌ورزد.
12-افراد به ارائه پيشنهادات جديد تشويق ‌شوند.
13- درصد بروز اشتباهات در سازمان كاهش ‌يابد.
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-18 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ