لیست پیشنهادات  شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج در سال 92
                
·       نصب سایه بان عمودی 
·       نصب تابلو الکترونیکی در سالن ورودی ساختمان شبکه بهداشت
 
·       راهکار جهت تکریم ارباب رجوع 
·        عدم وجود صندوق قرض الحسنه

لیست پیشنهادات
 کارشناسی
شده به کمیته نظام پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج در سال 92
                
·        پیگیری جهت دسترسی دبیرخانه شبکه به دبیرخانه برخی سازمانها از طریق ایمیل
·        تهیه ونصب یکدستگاه lcd در دفتر ریاست شبکه بهداشت ودرمان خنج 
·        اضافه کردن رمپ در ورودی ساختمان جدید شبکه بهداشت خنج 
·        واگذاری کپی وتابپ وامورکامپیوتری به بخش خصوصی
  
·        پایش دوره ای کارکنان شبکه وبیمارستان از نظر میزان استفاده از خط تلفن voip در ضمن برگزاری دوره ای آموزش مربوطه 
·        بهبود امور رفاهی کارکنان 
·        تنظیم آیین نامه مدیریت انرژی در بخش عمرانی بر اساس اقلیم منطقه

لیست پیشنهادات ارائه شده به کمیته نظام پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج در سال 92
                
·        پیگیری جهت دسترسی دبیرخانه شبکه به دبیرخانه برخی سازمانها از طریق ایمیل
·        تهیه ونصب یکدستگاه lcd در دفتر ریاست شبکه بهداشت ودرمان خنج
·        نصب سایه بان عمودی
·        جابجایی برد آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان خنج و انتقال در مجاورت دستگاه تایمکس جهت اطلاع بیشتر کارکنان از مطالب نصب شده در برد
·        اضافه کردن رمپ در ورودی ساختمان جدید شبکه بهداشت خنج
·        واگذاری کپی وتابپ وامورکامپیوتری به بخش خصوصی
·        نصب تابلو الکترونیکی در سالن ورودی ساختمان شبکه بهداشت
·        اضافه کردن تابلو راهنما مراجعین در ساختمان جدید
·        اطلاع رسانی در مورد روزهای خاص نظیر روز بهورز و ...
·        برگزاری دوره های اموزشی عمومی
·        استفاده از کاغذ a5 به جای کاغذ a4 در ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت
·        راهکار جهت تکریم ارباب رجوع
·        تغییر فرم های ارزشیابی
·        اجرای طرح مبتنی بر عملکرد در آزمایشگاه های مراکز بهداشت
·        تامین نیرو
·        اجرای برنامه شناسایی و پیگیری و مراقبت بیماران قلبی عروقی
·        تهیه کارت شناسایی برای رابطین سلامت
·        مجهز کردن خانه های بهداشت به اینترنت پر سرعت
·        برگزاری بهتر ایام بهداشتی
·        درنظر گرفتن وسیله نفلیه جهت حیوان گزیدگی
·        استفاده از شوفاژدر ساختمان های اداری - لامپ کم مصرف و استفاده از کاغذ باطله
·        ایجاد انگیزه و دلگرمی در بهورزان
·        عدم وجود صندوق قرض الحسنه
·        نحوه انجام معاینات دانش آموزان
·        دریافت هزینه کپی (کپی های شخصی پرسنل ودارات اطراف)
·        پایش دوره ای کارکنان شبکه وبیمارستان از نظر میزان استفاده از خط تلفن voip در ضمن برگزاری دوره ای آموزش مربوطه
·        بهبود امور رفاهی کارکنان
·        تنظیم آیین نامه مدیریت انرژی در بخش عمرانی بر اساس اقلیم منطقهتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-30 11:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ