جذام 
جذام يك بيماري عفوني ميكروبي است كه خوشبختانه كاملاٌ درمان‌پذير است. پس از تشخيص بيماري توسط پزشك درمان متناسب با نوع بيماري و سن بيمار آغاز مي‌شود. با شروع درمان امكان سرايت بيماري از بين ميرود و با درمان سريع منظم و كامل بهبودي از ايجاد يا پيشرفت معلوليتهاي ناشي از جذام جلوگيري مي‌شود.
نكات درماني:
1. رژيم دارويي توصيه شده براي درمان جذام بسيار موثر و بي‌خطر است
2. درمان جذام بسته به نوع آن با دو يا سه دارو و ظرف شش ماه تا يك سال صورت مي‌گيرذ. ريفامپين داپسون و كلوفازيمين داروهاي اصلي درمان جذام هستند كه همراه با هم و بصورت خوراكي مصرف مي‌شوند.
3. استفاده از يك دارو به تنهايي در درمان جذام ممنوع است.
4. ريفامپين بصورت ماهيانه داپسون و كلوفازيمين بصورت توام (هم ماهيانه و هم روزانه) مصرف مي‌شوند.
5. چند ساعت پس از مصرف ريفامپين تغيير رنگ قرمز ادرار رخ مي‌دهد كه به اقدام خاصي نياز ندارد. كلوفازيمين نيز موجب تغيير رنگ پوست به سياه مايل به قهوه‌اي مي‌شود كه اين حالت چند ماه بعد از قطع درمان كاملاٌ‌ برطرف مي‌گردد و جاي نگراني وجود ندارد هرگونه علامت ديگري كه با مصرف دارو‌ها بروز نمايد به توجه خاص و مراجعه به مراكز بهداشتي درماني نياز دارد.
6. در صورت ايجاد درد تورم يا حساسيت اعصاب بيحسي يا ضعف عضلاني بيحسي يا ضعف عضلاني ضايعات جلدي جديد قرمزي و ترشح از چشمها يا تاري ديد تب و تورم دستها و پاها بدون قطع درمان مراتب را سريعاٌ‌ به مراكز بهداشتي درماني اطلاع دهيد.
7. براي پيشگيري از معلوليت درمان سريع كامل و منظم رسيدگي و مراقبت از چشمها دستها و پاها و توجه ضايعات جلدي يا عصبي جديد در حين درمان از جمله اقدامات اساسي است.
8. درمان جذام بصورت سرپايي صورت مي‌گيرد و به بستري در بيمارستان يا مراكز خاص نيازي نيست.
9. خدمات تشخيصي‌ درماني جذام بطور رايگان از طريق كلية مراكز بهداشتي درماني كشور ارائه مي شود.
10. داروها در بسته‌بندي‌هاي آماده كه هر بسته براي مصرف يك ماده است توسط كاركنان بهداشتي به بيماران ارائه مي‌شود و لازم است طبق راهنماييهاي آنان مصرف شود.
11. تاريخ مراجعه بعدي را كه كاركنان بهداشتي به شما اطلاع مي‌دهند به ياد داشته باشيد و با مراجعة ماهيانة بموقع و منظم از ايجاد كمبود و وقفه در روند درمان خود شويد.
12. در صورت تغيير محل زندگي مراكز بهداشتي درماني مرتبط را جهت جلوگيري از بروز اشكال در ارائه خدمات درماني مطلع سازيد.
 
  
  
  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-8-1 10:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ