با برخي انگلهاي روده‌ئي آشنا شويم 
انگلهاي روده‌ئي:
  
انگلهاي روده‌ئي انواع گوناگون و با عوارض مختلف مشاهده مي‌شوند كه در زير به چند مورد مهم آنها اشاره ميشود.
1- اكسيور (كرمك):
  
اكسيور كه بآن كرمك هم مي‌گويند بصورت انگل انسان در كليه نقاط جهان ديده مي‌شود.
   علامت مشهود ابتلاء در اثر مهاجرت كرم ماده بارور از سوراخ مخرج به خارج ظاهر مي‌شود.
   در نتيجه خروج كرم و حركت آن در ناحيه مقعد ايجاد تحريك و خارش جلدي مي‌شود و كودكان مبتلا با خاراندن نشيمن ايجاد زخم و خونريزي مي‌كنند كه با اضافه شدن باكتريها ممكن است زخم چركي شود. خارش معمولاً خيلي شديد و هنگام شب بيشتر است، در نتيجه سبب بي‌خوابي كودك ميشود كه در اثر آن عوارض عصبي مانند خستگي و بيقراري و عصبانيت بروز مي‌كند.
سرايت كرمك :
1- در اثر خاراندن نشيمنگاه تخم انگل در زير ناخن‌ها جمع ميشود و يا به انگشتان كودك مبتلا مي‌چسبد طفل با گذاشتن انگشتان خود در دهان تخم انگل را وارد دستگاه گوارش خود مي‌كند كه اين تخم تبديل به كرم شده و اين عمل را خودآلودگي مي‌گويند.
2- اين انگل بوسيله آب و غذاي آلوده، البسه و ظروف آلوده، هوا و خاك آلوده هم سرايت مي‌كند.


 
تنيا (كرم كدو)
  
كرم كدو از راه خوردن گوشت خام و نيمه پخته گاو و يا خوك بيمار به انسان سرايت مي‌كند.
   نوعي كه از گاو سرايت مي‌كند، بيماري طولاني است كه باعث ناراحتي و ضعف و كم ‌خوني شديد بيمار مي‌شود.
   لارو (نوزاد): اين كرم در گوشت آلوده گاو و گوساله بدرشتي سرسنجاق و حتي نخود هم ديده مي‌شود و داراي رنگي كدر و يا سبز رنگ ميباشد،‌اين نوع كرمها بندبند هستند و سر آنها داراي چنگك و قلابهاي مخصوص مي‌باشد،‌خيلي ريز بوده و بآساني دفع نمي‌شود، بلكه دائماً در حال تكثير است و بعد از مدتي بندها مرتباً‌ از راه مدفوع خارج ميشوند.

 
اسكاريس:
  
آسكاريس كرمي است دراز، استوانه‌اي شكل و دو انتهاي آن باريك برنگ سفيد شيري يا گلي رنگ است.
   آسكاريس ماده بالغ بطول 20 تا 45 سانتيمتر و بقطر 3 تا 6 ميلي ‌متر است آسكاريس نر از ماده كوتاهتر و بطول 15 تا 30 سانتيمتر و بقطر 2 تا 4 ميليمتر است.
   آلودگي به اين انگل در تمام نقاط جهان وجود دارد. ولي در قاره آسيا بيشتر است و يكي از شايعترين بيماريهاي انگلي ايران است.
   اين كرم تخم‌ گذار است. تخمهاي اين كرم در سرما و رطوبت و در مقابل پاره‌اي مواد شيميائي خيلي مقاومند و ممكن است تا 5 سال زنده بمانند ولي در خشكي و مقابل نور آفتاب بيشتر از چند هفته زنده نمي‌مانند.
 
بيماريزائي:
  
لارو (نوزاد) اين انگل از اندامها و دستگاههاي مهم بدن مي‌گذرد و ممكن است عفونتهاي شديد و ضايعات زيادي ايجاد نمايد.
علائم :
  
مهمترين علايم اين بيماري اختلالات دستگاه گوارش (درد شكم،‌ تهوع، استفراغ، ‌پرآبي دهان، پرخوري،‌ لاغري) اختلالات دستگاه تنفس و همچنين اختلالات عصبي مانند لرزش و تشنج، عصبانيت و زودرنجي، ديدن خوابهاي آشفته،‌ پريدن از خواب، سردرد و سرگيجه است.
   تخم اين انگل از راه آب، خاك و غذاي آلوده وارد بدن ميشود.

 
پيشگيري از ابتلا به انگلها:
  
بهترين وسيله براي مبارزه با بيماريهاي انگلي و پيشگيري از مبتلا شدن با آنها دقت در رعايت بهداشت فردي،‌ بهداشت محيط و مواد غذائي همراه با درمان افراد مبتلا است.
   بنابراين عمل كردن به موارد زير به پيشگيري از مبتلا شدن به بيماريهاي انگلي كمك زيادي خواهند نمود.
1ـ دقت كافي در پخت كامل گوشت گاو
2ـ شستشوي مكرر دستها با آب و صابون بخصوص قبل از غذا خوردن و بعد از مستراح
3ـ كوتاه نگهداشتن ناخنها
4ـ جوشاندن آب آشاميدني در جاهائي‌ كه آب لوله‌كشي وجود ندارد.
5ـ جوشانيدن ظروف و البسه در خانواده‌اي كه فرد مبتلائي در آن باشد،‌ براي از بين بردن تخم انگلها
6ـ جلوگيري از بازي كودكان باخاك آلوده و همچنين وادار ساختن كودكان به شستن دستها با آب و صابون بعد از هر بازي
7ـ خودداري از خوردن آب آلوده
8ـ نخوردن سبزي خام در نقاط آلوده
9ـ خودداري از اجابت مزاج در خارج از مستراح
10ـ استفاده نكردن از كود مستراحي تازه در جاليزارها و مزارع سبزيكاري و صيفي‌كاري و باغهاي ميوه
11ـ مراجعه به پزشك و دقت در مداواي صحيح مبتلايان
12ـ درمان همزمان تمامي افراد خانواده‌اي كه فردي از آن مبتلا به انگل است و همچنين جوشاندن لباسهاي زير و ملافه‌اي رختخواب در روزهاي درمان
13- شستشوي كامل سبزيجات و ميوه‌جات خام و ضدعفوني كردن آنها قبل از مصرف بخصوص اگر از مزارع با كود حيواني حاصل شده باشد.
 
با بيماری وبای التور آشنا شويم 
وبای التور
   التور يکي از بيماريهای اسهالي است که گاه بصورت حاد ظاهر مي شود و عامل آن ميکروب وبا است. علائم بيماری ناشي از سمي است که توسط ميکروب در روده باريک افراد آلوده ترشح مي شود.
علائم بيماری
   اغلب ممکن است شخصي اسهال خفيف داشته باشد و يا اصلا علامتي نداشته باشد. گاه بصورت اسهال شـديـد هـمـراه يـا بـدون اسـتفراغ بروز کرده و گاهي مانند آب ريس برنج، بدون تب و بدون زور و پيچ مي باشد. بيمار معمولا دچار عطش فراوان مي باشد.
   از دست رفتن آب و املاح بدن مي تواند به سرعت و در ظرف 4-3 ساعت سبب کم آبي شديد بدن و مرگ شود. بخصوص اگر آب و املاح از دست داده شده جبران نشود.
راه انتقال
   انتقال التور از انسان به انسان از راههای زير مي باشد:
تماس مستقيم:
   مي تواند بندرت از طريق دستهای آلوده، تماس با مواد دفعي و استفراغ بيماران و ملحفه ها و لوازم آلوده، ايجاد بيماری کند.
تماس غير مستقيم:
الف - آب آلوده به مدفوع، منابع آب حفاظت نشده مانند چاه ها، درياچه ها، استخرها، جويبارها و ...؛
ب - آشاميدني ها و خوراکيهای آلوده؛
·         تغذيه کودکان و نوزادان با بطری به جای شير مادر يک عامل خطر چشمگير برای شيرخوران است؛
·         سبزيها و ميوه های خام آلوده و يا شسته شده با آب آلوده؛
·         غذاهای پخته هم ممکن است پس از تهيه بوسيله دست يا مگس آلوده شده باشد؛
·         شير آلوده و بستني که از منابع غير مطمئن تهيه شده باشد؛
دوره پنهاني(دوره کمون)
   دوره پنهاني از چند ساعت تا پنج روز است ولي بطور معمول 2-1 روز مي باشد.
پيشگيری
·         رعايت بهداشت بهداشت فردی و اجتماعي؛
·         شستشوی دستها با آب و صابون بعد از اجابت مزاج و قبل از تهيه و خوردن غذا؛
·         استفاده از آب آشاميدني سالم ( جوشانيدن و يا ضد عفوني کردن با کلر)؛
·         مصرف نکردن يخ های قالبي که بصورت غير بهداشتي تهيه، توزيع و عرضه مي شود؛
·         استفاده از شير پاستوريزه و يا پس از جوشانيدن به مدت 20 دقيقه؛
·         مصرف نمودن غذای پخته سرد شده، پس از گرم شدن؛
·         دور نگه داشتن مواد غذايي گرم از مگس و آلودگي های ديگر؛
·         عدم مصرف انواع خوراکي های خام از دستفروشان، ضد عفوني کردن سبزيجات و ميوه جات با پرکلرين؛
 
درمان بيمار اسهالي (بای التور)
·         جبران آب از دست رفته بدن با خوردن آب زياد، سوپ، چای، مايعات ديگر و محلول ORS ؛
·         رجوع به نزديکترين مرکز بهداشتي درماني يا بيمارستان محل سکونت جهت آزمايش مدفوع و دريافت بسته های پودر ORS و درمان صحيح؛
طرز تهيه محلول ORS
   يک بسته پودر ORS که معمولا 27/5 گرمي است بايد در 4 ليوان معمولي ( يک ليتری) آب جوشيده سرد شده در يک پارچ سربسته حل گردد و در جای خنک در يخچال نگهداری گردد.
   بيمار مي تواند بعد از هر بار اجابت مزاج هر چقدر که ميل دارد از محلول ORS بخورد در ضمن بهتر است در هنگام استفاده کردن از محلول فوق حتما با يک همزن خوب هم زده شود. بيمار بايد تا قطع کامل اسهال، به مصرف ORS ادامه دهد.
 
 
 
درمان اسهال در منزل
1- به محض شروع اسهال به كودك بيش از هميشه  مايعات بدهيد.
- آشاميدني‌هاي مناسب براي پيشگيري از كمبود مايعات در خلال بيماري اسهال عبارتند از: مايعات خانگي مثل لعاب برنج، دوغ، آب تميز، ماست، چاي كمرنگ كم شيريني
-   اگر كودك زير 6 ماه است و فقط با شير مادر تغذيه مي‌شود تنها محلول  ORS و مقدار بيشتري شير مادر بدهيد.
طرز تهيه محلول O R S: يك بسته 5/27 گرمي پودر او. ار. اس را در يك ليتر آب‌ آشاميدني (چهار ليوان آبخوري) حل كرده و در يخچال نگهداري و سپس با قاشق به كودك خورانده شود. اين محلول تهيه شده تا 24 ساعت قابل نگهداري است و سپس بايستي محلول جديد تهيه كرد.
   ضمناً كودك هر چقدر كه مايل است از اين محلول مي‌تواند استفاده كند.
2-  به كودك مقدار زيادي غذا بدهيد:
-   شير مادر بدفعات بيشتري به كودك داده شود.
-   اگر كودك 6 ماهه يا بزرگتر است و غذاي جامد خورده است غداهاي زير به او داده  شود.
-   غلات يا ساير غذاهاي نشاسته‌اي،‌سبزيجات، گوشت يا ماهي با كمي روغن.
-   ماست، دوغ، چاي كمرنگ و كم ‌شيريني. -   غذاهاي تازه تهيه شده.
-   يك وعده اضافي غذا تا دو هفته پس از قطع اسهال.
                         توجه!                                          توجه!
   از دادن آب ميوه‌هاي پاكتي، نوشابه‌هاي گازدار و مايعات شيرين در زمان اسهال خودداري كنيد.
3- در صورت بروز هريك از علائم زير او را مجدداً نزد پرسنل بهداشتي درماني ببريد:
-         در عرض سه روز بهتر نشود.
-     دفع زياد مدفوع آبكي. -         استفراغ مكرر.        -    عطش زياد.-         ضعف و ناتواني در خوردن و نوشيدن.-         تب.-         خون در مدفوع.
-   به بيمار هيچ داروئي به جز O RS  نبايد داد، مگر اينكه با توصيه پزشك باشد.
4-  شما ميتوانيد به روشهاي زير از اسهال پيشگيري كنيد.
-         در 6 ماه اول رندگي به كودك شير مادر داده و سپس در كنار غذاي كمكي شير مادر را تا دوسالگي ادامه دهيد.
-         استفاده از غذاي تازه و آب آشاميدني سالم.
-         استفاده از فنجان و قاشق بجاي بطري سر شيشه و پستانك.
-         شستن دستها قبل از تهيه يا خوردن غذا.
-         استفاده از توالت بهداشتي و شستن دستها پس از دفع مدفوع.
-         ريختن مدفوع شيرخواران در توالت.
-         واكسينه كردن كودك بر عليه سرخك.
وقتي كودكي اسهال مي‌گيرد، آب بدنش دفع شده مانند گلي كه بي‌آب مانده پژمرده و بي‌حال می شود
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-8-1 9:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ