بهزاد شهری

کارشناس بهداشت عمومی از اردیبهشت ماه 1379 به استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان لارستان درآمدند

و تا کنون در پستهای زیر فعالیت نموده اند

از اردیبهشت ماه 1379 به عنوان کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت لارستان

از دیماه 1380 به عنوان مسوول مبارزه با بیماریهای غیر واگیر مرکز بهداشت لارستان

از تیرماه 1383 به عنوان ناظر شبکه بهداشت و درمان لارستان در خنج

از مهرماه 1383 به عنوان مسوول مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 خنج

از تیرماه 1384 به عنوان نماینده شبکه بهداشت و درمان لارستان در خنج

و ازآبانماه 1384 که شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج فعالیت مستقل خود را آغاز نموده به عنوان مسوول ستاد گسترش منصوب و تا کنون فعالیت می نمایند .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-11-14 12:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ