فرم ارزشیابی جلسات آموزشی بدو خدمت کارکنان

مرکز بهداشت شهرستان

نتایج ارزشیابی جلسات آموزشی سه ماهه سوم 1390                               تاریخ شروع دوره          تاریخ پایان دوره

 

تعداد افراد شرکت کننده در جلسات آموزشی

 

پزشک

بهداشت خانواده

ماما

مبارزه با بیماریها

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

بهداشت روان

سایر

 

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

کارشناس

2

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

اسامی افراد شرکت کننده در جلسه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

نمره کل

 

 

ملاحظات

Pretest

Post test

1

کلثوم قلیزاده

کارشناس مامایی

18

19

 

2

نغمه شناسا

دندانپزشک

18

19

 

3

سیدمسعودامامی

دندانپزشک

18

18

 

 

علی محمدجانی

بهداشتکار دهان ودندان

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     اسامی آموزش دهندگان:مسئولین واحدهای ستادی(پیراسته. امینی. امیری. شهری.خنجی.فاضلی.پاسلاری)
                                                       نام و نام خانوادگی گزارشگر
:بهزاد شهری            تاریخ گزارش:

 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-16 19:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ