تاریخ

عنوان موضوع آموزشی

آموزش دهنده

تعداد شرکت کننده در جلسه آموزشی

تعداد ساعات آموزشي

تعداد جلسات برگزار شده با این عنوان در این ماه

استفاده از طرح درس توسط آموزش دهنده

نوع وسیله کمک آموزشی استفاده شده

 

نام

عنوان شغل

 

بلی

خیر

اسلاید

اورهد

اپک

وایت برد

فیلم آموزشی

عکس

پوستر

پمفلت  کتابچه

 

5/7/90

اختلالات رفتاری دوران کودکی

عبدالسول پاسالاری

کارشناس بهداشت روان

24

4

1

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

1/8/90

بهداشت هوا

طلعت ترکمانوند

کارشناس بهداشت محیط

20

4

1

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

13/6/90

ارزشیابی سطح سواد بهداشتی

احدامیری قره قانی

کارشناس آموزش سلامت

21

4

1

*

 

*

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی گزارش دهنده  :بهزاد شهری


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-16 19:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ