اضطراب امتحان                                                          
اصطلاح "اضطراب امتحان " به واكنش هيجاني گفته مي شود كه بعضي از دانش آموزان به  امتحان نشان مي دهند ، ترس از امتحان ترس غير منطقي نيست ؛ با اين حال ترس افراطي در   مورد امتحان بر روي توانايي فرد موثر است .
 
واكنش هاي اضطراب امتحان
 • واكنش فيزيكي : تپش قلب ، خشكي دهان دستهاي لرزان ، تهوع ،درد در شانه ها
 • واكنش هيجاني : ترس يا هراس 
 •    واكنش ذهني يا شناختي : مشكل درتوجه و حافظه ( ذهنم از مطلبي به مطلب ديگرمي رود) و نگراني ( من شكست مي خورم )مي شود .
        
تكنيك هاي آرام سازي
    شل كردن بدن و آرامش عضلاني   
نحوه آرام بخشي عضلاني به افرادكمك ميكند كه بتوانند اضطراب خود را در هنگام امتحان كنترل كنند .
 • بر روي صندلي راحت بنشينيد.
 •  عضلاتتان ( به ترتيب از پا شروع كنيد و وبه گردن و صورت ختم كنکنيد ) را سفت كنيد و بعد از آن آرام آرام شل كنيد .              
 • به آرامي نفس عميق بكشيد.
 • هر بار كه نفس خود را بيرون مي دهيد:         
   به 
  خود بگوييد "آرام باش "
   
 
 كنترل اضطراب خود
دانش آموزاني كه در مورد امتحان ،مضطرب هستند ، علاقه دارند كه افكارمنفي را به خودشان القاء كنند ؛ تحقيقات نشان مي دهد اگر افكار مثبت و سازنده را جايگزين افكار منفي كنيم ، اضطراب امتحان كاهش پيدا مي كند .بعنوان مثال : به جاي اينكه بگوييد : (من امتحان را بد مي دهم و شكست مي خورم .)بگوييد : ( اين امتحان مشكلي است ، من تمام توانم را به بهترين وجه به كارمي گيرم ؛ واگر هم نمره پاييني كسب كنم سعي مي كنم نقاط ضعفم را برطرف كنم و بار ديگرموفق شوم .)
 
توصيه هاي مفيد
قبل از امتحان
 •      با مربي و همكلاسي هاي خود در مورد
     محتواي آزمون بحث كنيد .
 •      مهارتهاي مطالعه موثر و آمادگي براي
      امتحان را در خودتان توسعه دهيد .
 •         سعي كنيد درطول روزهاي متوالي    
  مطالعه كنيد نه اينكه مطالب را روي هم
    انباشته كنيد .
 •     از فلش كارتها براي يادگيري مطالب استفاده كنيد .
 •   برنامه هاي تمرينات منظم را ادامه دهيد.
 •    زمان امتحانات را بر اساس ميزان زمان
   پاسخ دهي به سوالات را درجه بندي كنيد .
 •   وضعيت بدني خود را در حالت آرامش
  غضلاني قرار دهيد .
   

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-4-6 8:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ