مراحل انجام دریافت کارت  معاینه پزشکی
    جهت متصدیان شاغل در مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
 
  1. مراجعه به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شماره 2جهت دریافت معرفی نامه
  2. مراجعه به مرکزبهداشتی درمانی شماره 1وویزیت  توسط  پزشک از لحاظ بیماریهای عمومی و وضعیت ظاهری  و تکمیل فرم مربوطه
  3. انجام آزمایشات مربوطه حسب شغل متصدی
  4. تایید نتیجه آزمایش توسط پزشک
 صدور کارت بهداشت  توسط مرکز بهداشتی درمانی شماره2
 
 مدارک مورد نیاز
الف ) یک قطعه عکس 4 * 3
 
       ب ) کپی از صفحه اول شناسنامه 
       ج) فیش هزینه پرداختی (مبلغ 5000 تومان )
 
 مراحل صدور صلاحیت بهداشتی جهت متقاضیان پروانه کسب 
1.     ارجاع برگ درخواست صلاحيت بهداشتي صادره از صنف مربوطه به مركز بهداشت
2.     ارجاع نامه به واحد بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان جهت اظهار نظر و كارشناسي
3.     معرفی متصدی جهت اخذ کارت بهداشت و سایر امورات اداری
4.     بازديد از محل توسط بازرس بهداشت محيط مركز بهداشتي درماني طبق كروكي
5.     صدور صلاحیت بهداشتی و ارسال به صنف مربوطه در صورت تایید بازرس بهداشت محیط
 
 
مدارک لازم:
سه قطعه عکس 4*3
 
یک برگ کپی شناسنامه
فیش پرداختی(مبلغ 15000 تومان بانک ملی حساب 1425 )
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-4-28 15:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ