فعالیتهای بهداشت محیط در سال 90 
تعداد جلسات اموزشی برگزار شده                                 18
تعداد افراد اموزش دیده                                            531
کارت معاینه پزشکی صادر شده                                  469
تعداد کل بازدیدهای انجام شده                                     661
مراکز تهیه تولید و فروش مواد غذایی بهسازی شده              17
کلرسنجی انجام گرفته                                              996
نمونه برداری شیمیایی اب                                           6
نمونه برداری میکروبی اب                                        24
نمونه برداری مواد غذایی                                          18
مواد ارایشی و بهداشتی معدوم شده                           kg 670 .196
تعداد حیوانات ولگرد تلف شده                                    385
تعداد صلاحیت بهداشتی صادر شده                               56
تعداد بررسی شکایتها                                               186
مواد خوراکی معدوم شده                                          827 .980           
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-27 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ