شرح وظایف مسئول امور آزمایشگاه های شبکه های بهداشتی درمانی استان فارس
مسئول امور آزمایشگاه های شبکه بعنوان نماینده اداره امور آزمایشگاهها ی استان در سطح شبکه و تحت نظر رئیس شبکه فعالیت می کند و کلیه امور مربوط به آزمایشگاه های شبکه اعم از مراکز بهداشتی ، بیمارستان ها و آزمایشگاه های خصوصی و وابسته به نهاد ها ، تحت نظارت و اطلاع ایشان و در ارتباط مستمر با اداره امور آزمایشگاهه ای استان انجام می گیرد.
لازم است که مسئول امور آزمایشگاه های شبکه فعالیت های خود را در قالب تقسیم بندی زیر انجام دهد و گزارش فعالیت های خود را طبق همین تقسیم بندی و به صورت مستمر به اداره امور آزمایشگاه های استان اعلام دارد:
الف – امور عمومی و اداری
ب - امور آموزشی
ج – امور تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
د – امور آزمایشگاه های مراکز بهداشتی
ه – امور مراکز و بیمارستان ها و نهاد های وابسته به دولت
و – امور آزمایشگاه های خصوصی
ز – امور پرسنلی
الف – امور عمومی و اداری
  lبررسی و شناخت مشکلات موجود  و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع موانع و در صورت ضرورت ارجاع آن به مسئولین مافوق
lنظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها در کلیه واحد ها و کسب آگاهی های لازم در مورد تغییر تعرفه های آزمایشگاهی و اعلام به مراکز تحت پوشش
هماهنگی و همکاری در امر تجهیز و اجرای طرح مبارزه با تالاسمی
تهیه آمار مواد مخدر شبکه به صورت ماهانه ، شش ماهه و سالانه و ارسال به موقع آن به اداره امور آزمایشگاه ها
بنیانگذاری طرح غربالگری نوزادان در شبکه ها با همکاری اداره امور آزمایشگاه های استان
ب – امور آموزشی
تشکیل جلسات بازآموزی برای مسئولین و پرسنل آزمایشگاه ها جهت افزایش آگاهی و هماهنگی در مورد نحوه فعالیت و ارائه گزارش کار و تکمیل فرم های مربوطه
شرکت منظم در تمامی جلسات و دوره های بازآموزی که از سوی اداره امور آزمایشگاه های استان برگزار می شود.
ج – امور تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
انتقال مشکلات و کمبود های مواد و تجهیزات آزمایشگاهی واحد های تابعه به همراه نظرات اصلاحی جهت بهبود سیستم توزیع و تدارک مواد و تجهیزات آزمایشگاهی به اداره امور آزمایشگاه های استان
اعلام وصول مواد و وسایل آزمایشگاهی دریافتی از استان به اداره امور آزمایشگاه های استان
lنظارت بر اجرای اصول مراقبت و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی واحد های تابعه در حد مطلوب و ایجاد هماهنگی لازم برای ارسال و پیگیری تعمیرات مورد نیاز دستگاه های آزمایشگاهی با اداره امور آزمایشگاه های استان
اقدام جهت جمع آوری کیت ها و مواد آزمایشگاهی با تاریخ مصرف نزدیک از سطح مراکز و انبار آزمایشگاهی و تبادل اقلام مذکور با کیت ها و مواد آزمایشگاهی تاریخ دار
دقت در تنظیم درخواست های مواد و ملزومات آزمایشگاهی با در نظر گرفتن تاریخ انقضاء کیت ها و مواد جهت توزیع بین واحد های تابعه
تنظیم برنامه تقسیم اقلام آزمایشگاهی جهت واحد های آزمایشگاهی تحت پوشش
آگاهی کامل از میزان موجودی مواد و ملزومات آزمایشگاهی و طریقه نگهداری و حفاظت آن ها در انبار شهرستان
تحویل اقلام مصرفی واحد های تابعه با توجه به لیست درخواست واحد های فوق که به صورت دو ماهه تنظیم می شود.
د – امور آزمایشگاه های مراکز بهداشتی
تشکیل جلسات هماهنگی و ارائه سرفصل های آموزشی برای بهورزان و کاردانان در جهت افزایش آگاهی و اجرای اصولی برنامه های آزمایشگاهی از قبیل التور ، نمونه گیری سل ، مالاریا ، پاپ اسمیر ، نمونه برداری آب و دیگر موارد و چگونگی نگهداری و ارسال نمونه ها به مراکز درمانی روستایی یا شهری و آشنایی با فرم ها و نحوه ارجاع
پایش مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش و نظارت بر خانه های بهداشت تحت پوشش در حیطه مسائل آزمایشگاهی
انعکاس عملکرد ماهانه به امور آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشتی استان
بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش فعالیت های واحد های آزمایشگاهی مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی
بازدید مستمر از آزمایشگاه های مراکز تابعه و ارسال گزارشات بازدید های بعمل آمده به امور آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشتی استان و اداره امور آزمایشگاه ها
بررسی ضرورت راه اندازی آزمایشگاه در مراکز بهداشتی ، درمانی که فاقد آزمایشگاه هستند با توجه به استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسی در این مورد به اداره امور آزمایشگاه های استان
همکاری جهت اجرای طرح های بهداشتی در سطح شبکه
نظارت بر اجرای صحیح کنترل کیفی آزمایشات TB و مالاریا ( ارسال تمامی لام های مثبت و ده درصد لام های منفی به مرکز بهداشت استان جهت بازبینی مجدد )
ه – امور مراکز و بیمارستان های دولتی و نهاد های وابسته به دولت
نظارت و بازرسی از کلیه آزمایشگاه های دولتی و وابسته به دولت اعم از درمانگاه و بیمارستان دولتی به صورت دوره ای و سرزده
بازدید از محل های پیشنهادی آزمایشگاه های دولتی و تطابق وضعیت آن ها با استاندارد های موجود
انعکاس عملکرد ماهانه مراکز فوق به اداره امور آزمایشگاه ها
انعکاس بررسی عملکرد ماهانه مراکز به صورت مکتوب و جداگانه به اداره امور آزمایشگاه های استان
همکاری جهت اجرای طرح های درمانی در سطح شبکه
نظارت بر اجرای صحیح کنترل کیفی در آزمایشگاه های تحت پوشش
و – امور آزمایشگاه های خصوصی
نظارت و بازرسی از کلیه آزمایشگاه های خصوصی تحت پوشش شبکه به صورت دوره ای و سرزده
بازدید از محل های پیشنهادی متقاضیان تأسیس آزمایشگاه و تطابق وضعیت آن ها با استاندارد های موجود
بررسی ضرورت راه اندازی آزمایشگاه خصوصی در شبکه تحت پوشش و انعکاس آن به اداره امور آزمایشگاه های استان
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-20 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ