عنوان فعالیتها

مراقبت از کودک زیر 8سال

مراقبت کودکان در برنامه مانا
مراقبت از کودکان زیر 8سال
مراقبت ویژه کودکان
برگزاری کمیته های شیر
برگزاری بزرگداشت هفته جهانی شیر مادر و تجلیل از مادران شیرده
برگزاری کمیته مرگ 1-59 ماهه بصورت کامل واجرای مصوبات آن
برگزاری کمیته مرگ نوزادان و اجرای مصوبات آن
آموزش به پرسنل ارائه دهنده خدمت در خصوص پیشگیری از سوانح وحوادث در کودکان
اجرای بازآموزی مانا جهت بهورزان با همکاری پزشک خانواده

سلامت باروری

 

 سلامت باروری
مشاوره قبل از ازدواج
مراجعه حضوری به دفتر ثبت ازدواج و گفتگو در رابطه با اهمیت مشاوره قبل از ازدواج قبل از مراحل ثبت ازدواج
راه اندازی سیستم ندای بهداشت و اطلاع رسانی در سطح شهروروستا
برگزاری کلاس آموزشی تنظیم خانواده ویژه آموزشیاران نهضت سواد آموزی
برگزاری کارگاه امنیت کانتراسپتیو جهت پرسنل ارائه دهنده خدمت
آموزش unmet neet  به کلیه پرسنل شاغل در شبکه
اجرای برنامه های هفته جمعیت
سالمندان
مراقبت سالمندان
 موزش مجموعه چهار جلدی  سالمند
اجرای طرح آموزشی ویژه سالمندا ن60و69ساله در مرکز شهری و روستایی
اجرای سمینار آموزشی
سلامت قلب سالمند
زنان
  آموزش زنان  در خصوص سرطان ها
انجام پاپ اسمیر
آموزش CPRجهت اعضای کمیته سلامت زنان
برگزاری کارگاه بیماری های زنان جهت آموزشیاران نهضت سواد آموزی
 
برگزاری کلاس آموزشی سلامت زنان
اجرای برنامه های بهداشتی به مناسبت روز ملی سللامت زنان
برگزاری کمیته سلامت زنان به صورت فصلی
داوطلبان سلامت 
آموزش برنامه های مراقبتی مرتبط با واحد به داوطلبین سلامت
هکاری با واحد های شبکه بهداشت و درمان در اجرای برنامه های آموزشی بهداشتی
پایش برنامه مانا کودک سالم به صورت فصلی توسط مراکز و شش ماهه توسط واحد سلامت خانواده و جمعیت
پایش کلاس مشاوره قبل از ازدواج و انعکاس نتایج به مدرسین جهت ارتقائ کمی و کیفی کلاس مشاوره
آموزش برنامه های مراقبتی مرتبط با واحد به داوطلبین سلامت
 میانسالان(سبا و سما) تشکیل شناسنامه سلامت
آموزش سبک زندگی سالم
   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-7 9:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ