برنامه های بهداشت حرفه ای :

1- آزمایشات پزشکی قبل از استخدام- دوره ای و اختصاصی

2- برنامه های مربوط به بهداشت محیط کار

3- برنامه های مربوط به حفاظت و ایمنی

4- ایجاد امکانات درمانی وکمکهای اولیه

5- برنامه های مربوط به آموزش بهداشت

6- برنامه های مربوط به تغذیه

7- برنامه های مربوط به نوتوانی

8- برنامه های روانشناسی کار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-11-29 8:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ