محمد رضا نجیمی( مسؤول واحد)

کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره کار آموزی درشرکت واثق فرج شاهرود، شرکت روغن نباتی نرگس شیراز و کارخانه ذوب آهن اصفهان

 شش ماه سابقه کارمرتبط در فولاد مبارکه اصفهان 

گذراندن دوره طرح از تاریخ 12/12/85 لغایت 26/2/87 در شبکه بهداشت و درمان خنج

استخدام در واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت خنج از تاریخ 26/2/87 

 

 محسن دروگر جهرمی کاردان بهداشت حرفه ای فارغ التحصیل از دانشکده حفاظت و بهداشت کار تهران

در سال 1374، خدمت طرح نیروی انسانی خود را در استان هرمزگان  شهرستان میناب

به مدت 7 ماه گذرانده است. پس از اتمام طرح در تاریخ 9/6/1376 به استخدام رسمی

  شبکه بهداشت و درمان لارستان درآمده و در واحد بهداشت حرفه ای به اجرای برنامه های مصوب

  پرداخت و از سال 1385 با توجه به ارتقاء بخش خنج به شهرستان و جدا شدن شبکه بهداشت

خنج از لارستان به این شهر منتقل گردید. 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-4 14:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ