رئوس فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان خنج 

- بازدید از کارگاههای فنی - خدماتی

2-بازدید از کارخانجات تولیدی – صنعتی

3-پاسخ به استعلام صادره از استان جهت صدور مجوز احداث و بهره برداری کارخانجات و مشاغل سخت و زیان آور

4-پاسخ به استعلام صنوف و شهرداریها معرفی متصدیان صنوف فنی و خدماتی به آزمایشگاه مواد مخدر انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای کارخانجات صنعتی و مواد غذایی

5-انجام معاینات قبل از استخدام کلیه کارکنان ادارات و شرکتهای خصوصی تشکیل پرونده پزشکی جهت کلیه کارگران تحت پوشش کارگاههای خانگی و غیر خانگی و ثبت سوابق بیماری

8دادن اخطاریه به کارگاههای متخلف و معرفی به شورای حل اختلاف بهداشتی

10-پایش کارگاهها و کارخانجات بین راهی و معادن تحت پوشش آوردن کشاورزان و ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزش کشاورزان درخصوص اثرات سموم وکود شیمیایی

11-

12بازدید و نظارت خانه های بهداشت و آموزش بهورزان اجرای طرح بهداشت قالیبافان در شهر و روستا و تشکیل پرونده بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات طرح بازدید معادن و ارسال آمار به استان شرکت در جلسات شورای بهداشتی شهر و روستا و طرح مسایل و مشکلات موجود فعالیتهای آموزشی در کارخانجات – اصناف – ادارات و ارگانهای دولتی

13آموزش بهورزان – پزشکان وکارشناسان و کاردانان بهداشتی در کلاسهای ضمن خدمت و بازآموزی

18-جمع آوری و ارسال آمار ششماهه – معاینات- شاخصها – عملکرد واحد – صدا – نور – گردوغبار و ...تهیه عکس – پوستر – پمفلت و فیلمهای آموزشی

19-

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-14 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ