شرح وظايف واحد غير واگير شبكه خنج

1)پیشگری وکنترل دیابت وعوارض ناشی از آن.
2)پیشگیری وکنترل فشارخون بالا وعوارض ناشی از آن.
3)پیشگیری وکنترل سرطان.
4)پیشگیری وکنترل بیماریهای کم کاری مادرزادی تیروئید ،فاویسم،فنیل کتونوری وگالاکتوزومی.
5)پیشگیری از بروز بیماری B تالاسمی ماژور.
6)پیشگیری ازسوانح وحوادث ورسیدن به شاخصهای جامعه ایمن.
7)فعال سازی واحد دیابت ونظارت بر فعالیت های آن.
8)نظارت بر فعالیت واحد های تالاسمی و مشاوره ژنتیک.
9)نظارت بر فعالیت آزمایشگاه غربالگری نوزادان.

پرسنل شاغل در واحد غیرواگیر شبکه خنج

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
1س.پشنگ پورکارشناس پرستاریمسوول واحد

شماره تماس : شماره های 07824527455 الی 9 داخلی 117
Email:  khonjghvag@sums.ac.ir
  
  تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-1 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ