لیست واحدهای ستادی فعال در مرکز بهداشت خنج :

 1. تغذیه
 2. ستاد گسترش و بهورزی
 3. بهداشت خانواده
 4. بهداشت محیط
 5. بهداشت حرفه ای
 6. مبارزه با بیماریهای واگیر
 7. مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 8. بهداشت مدارس
 9. امور آزمایشگاه
 10. بهداشت روان
 11. آموزش سلامت
 12. بهداشت دهان و دندان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ