معاون بهداشتی   

     

 

ستاد مرکز بهداشت 

 

 لیست واحدهای ستادی فعال در مرکز بهداشت خنج:
ستاد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت (ستاد گسترش و بهورزی)
بهداشت خانواده بهداشت
محیط و حرفه ای

مبارزه با بیماریهای واگیر
مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 بهداشت مدارس
امور آزمایشگاه
آمار
بهداشت روان
آموزش سلامت
نظارت بر درمان

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی خنج 1 

کلنیک مادران و کودکان

مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره بهداشت روانی

واکسیناسیون

آزمایشگاه

 دندانپزشکی

........پزشک خانواده

khonj1.jpg]
  
   

    ..    خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز خنج 1

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی خنج 2 

واحدهای فعال

 کلنیک مادران و کودکان

واکسیناسیون

خانه های بهداشت تحت پوشش

مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیغردواحدهای فعال

پزشک خانواده  

کلینیک مادران و کودکان

واکسیناسیون

مرکز بهداشتی درمانی روستایی کورده 

واحدهای فعال

پزشک خانواده  

کلینیک مادران و کودکان 

واکسیناسیون

خانه های بهداشت تحت پوشش

 

مرکز بهداشتی درمانی سیف آباد

 

واحدهای فعال  

پزشک خانواده

کلینیک مادران و کودکان

واکسیناسیون

خانه های بهداشت تحت پوشش   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-17 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ