خانه بهداشت باغان 
خانه بهداشت باغان
تحت پوشش: مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی خنج 2
روستاهای قمر:
بهورزان: آقای جلیل صادقی، خانم شمسی زمانی
جمعیت تحت پوشش: 839 نفر
تلفن تماس:
52647020- 071
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-19 10:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ