رؤسای شبکه بهداشت و درمان خنج از آغاز تا کنون
تا قبل از خرداد ماه سال 1384 شهرستان خنج به لحاظ تقسیمات کشوری یکی از بخش های تابعه شهرستان لارستان محسوب می شد. در خرداد ماه  1384 بخش خنج به شهرستان ارتقاء یافت و از لارستان منتزع گردید. از آن تاریخ تا کنون افراد زیر ریاست شبکه بهداشت و درمان خنج را بر عهده داشته اند:
1- از خرداد 84 تا آبان 84 آقای بهزاد شهری به عنوان نماینده تام الاختیار  شبکه بهداشت و درمان لارستان در شهرستان خنج فعالیت داشته اند.
2- از آبان 84 آقای دکتر بهادر مقدس به عنوان مسئول راه اندازی شبکه بهداشت و درمان خنج منصوب شدند و تا 86/12/25 ریاست شبکه را برعهده داشته اند.
3- از 86/12/25  تا 90/4/15 آقای دکتر عباس نصری ریاست شبکه برعهده داشته اند.
4- از 90/4/15 تا 90/11/5 آقای دکتر منعم شمشادی ریاست شبکه را برعهده داشته اند.
5- از 90/11/5  تا 93/11/21 آقای دکتر اردشیر رزم پور ریاست شبکه را برعهده داشته اند.
6- از  93/11/21 تا کنون آقای دکتر منوچهر قهرمانلو ریاست شبکه را برعهده دارند. 

 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
  
 دکتر بهادر مقس 
 دکتر عباس نصری  
 دکتر منعم شمشادی  
 دکتر اردشیر رزم پور  
 دکتر منوچهر قهرمانلو  
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-16 12:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ