برای ورود به سامانه پزشک خانواده اینجا را کلیک کنید

                                            
   مشخصات پزشکان خانواده شهری در شهرستان خنج

ردیف  پزشک ماما یا پرستارمنشیپزشک  جانشینتعداد افراد تحت پوششآدرس محل خدمت
وساعت فعالیت
 

تلفن
1دکتر اردشیر رزم پورملیحه خسرو بیگصدریه منفرددکترنوروز محمدی فرد صبح‌ها و
 دکترخلیل محمدی و
 دکتر فخاریان عصرها
3500مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 
12- 8صبح
مطب: خیابان ابونجم
8-5عصر
7152625285
2دکتر خلیل محمدیهاجر آقاییصدیقه کریمیدکتر رزم پور- دکتر محمدی فرد3500مطب: خیابان توحید- ساختمان دانیالی- طبقه دوم
12- 8صبح
8-5عصر
7152629168
3دکتر امرالله شبان  فاطمه قلی خواهدکتر رزم پور1750مطب: خیابان توحید- ساختمان دانیالی- طبقه دوم
12- 8 صبح
7152625488
4سمانه فخاریانمریم تمدن نیازینب راستیدکتر مقدس3500مطب: خیابان شعیبی
12- 8 صبح
8-5عصر
7152628591
5دکتر فرج الله مقدسمریم خیتالمنفرد- فاطمیدکتر فخاریان3500مطب:  خیابان شعیبی
12- 8 صبح
8-5عصر
7152625811
6دکتر نوروز محمدی فردمریم فتحی
سعیده اسدی
کاوهدکتر رزم پور3500مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 
12- 8 صبح
مطب: خیابان امام جنب بانک تجارت
8-5عصر
7152626949
52625285

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ