فرایند ها
فرایندهای واحد بهداشت خانواده
فرآیند صدور گواهی مشاوره قبل از ازدواج
فرآیند صدور کوپن شیر خشک

فرایندهای واحد بهداشت محیط
فرآیند بررسی صلاحیتئ متقاضیان پروانه کسب

فرایندهای واحد بهداشت حرفه ای
فرآیند بازرسی هدفمند
فرآیند کنترل صدا در محیط کار

فرایندهای واحد بهداشت روان
فرآیند بررسی افراد مشکوک به اختلالات عصبی

فرایندهای واحد مبارزه با بیماری های واگیر

فرایندهای واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیر
فرآیند مراقبت از زوج تالاسمی
فرآیند غربالگری فاویسم

فرآیندهای واحد بهداشت مدارس
فرآیند معاینات مقدماتی دانش آموزان

فرآیندهای واحد it

فرایندهای واحد آمار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-17 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ