روش‌های انجام خدمات ، زمانبندی و مدارک مورد نیاز شما ارباب رجوع محترم 

توجه :
جهت دریافت فایل های راهنما، بر روی موارد درخواستی کلیک کنید.
جهت دریافت فایل ها لازم است نرم افزار Adobe Reader بر روی سیستم شما نصب باشد.

قابل توجه ارباب رجوع واحد بهداشت خانواده:
مدراک مورد نیاز جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده زنان باردار
مدراک مورد نیاز جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده زنان واجد شرایط تنظیم خانواده
مدراک مورد نیاز جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده پرونده متقاضیان قبل از ازدواج
مدراک مورد نیاز جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده کودکان زیر 8 سال
مدراک مورد نیاز جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده شیر مصنوعی
 مدراک مورد نیاز جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده سالمند

قابل توجه ارباب رجوع واحد بهداشت حرفه ای:
معاینات دوره ای و قبل از استخدام
راهنمای ارباب رجوع متقاضی صدور گواهی تندرستی،عدم اعتیاد ،معاینات دوره ای قبل استخدام
راهنمای ارباب رجوع متقاضی تست اسپیرومتری (تست ریه) ،شنوایی سنجی
راهنمای ارباب رجوع متقاضی مجوز یا احداث

قابل توجه ارباب رجوع واحدبهداشت محیط :
راهنمای ارباب رجوع جهت صدور كارت معاينه پزشكي
 راهنمای ارباب رجوع جهت صدور گواهي بهداشت محل كار

قابل توجه ارباب رجوع واحد غیر واگیر:
اهنمای مراجعین جهت انجام آزمایشات قبل از ازدواج 
راهنمای مراجعین جهت انجام آزمایشات غربالگری نوزادانقابل توجه ارباب رجوع واحد بهداشت روان:
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-22 13:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ