شبکه بهداشت و درمان خنج 

تا قبل از خرداد ماه سال 1384 شهرستان خنج به لحاظ تقسیمات کشوری یکی از بخش های تابعه شهرستان لارستان محسوب می‌شد. در خرداد ماه  1384 بخش خنج به شهرستان ارتقاء یافت و از لارستان منتزع گردید. 

 
واحدهای تحت پوشش شبكه بهداشت ودرمان شهرستان خنج :
1. ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان خنج
2. بیمارستان 48 تختخوابي حضرت نبی اکرم(ص)خنج
3. مرکز بهداشتي درماني شهری روستایی  خنج 
4. مركز سلامت جامعه شهري خنج    
5. سه مركز بهداشتي درماني روستایی سیف آباد، بیغرد، کورده      
6. سیزده خانه بهداشت       
7. سه پايگاه اور‍ژانس:  خنج، سيف آباد، محمله


مراکز بهداشتی درمانی در شهر خنج:
شهر خنج دو مرکز بهداشتی درمانی شهری دارد : 
1- مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری: این مرکز در واقع مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی است که پزشک خانواده مراکزبهداشتی درمانی روستایی سده  و محمله ( دو مرکز روستایی غیر مصوب) در آن مستقر هستند. در این مرکز خدمات پزشک خانواده، بهداشت خانواده، واکسیناسیون و دندانپزشکی ارایه می‌شود.
ساختمان این مرکز قدیمی و فرسوده است(تأسیس 1343) و نیاز مبرم به  تخریب و بازسازی  دارد.
2- مرکز سلامت جامعه شهري خنج كه دو پزشك خانواده شهري ، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ، کارشناس تغذیه، 4 مراقب سلامت و 1 دندانپزشك  در آن فعاليت دارند.
3- پایگاه بهداشتی شهری شهرگ گلدان: در حال ساخت است و حدود 80% پیشرفت داشته است. 

مراکز بهداشتی درمانی روستایی:
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیغرد خدمات پزشک خانواده در آن ارایه می‌شود. ساختمان آن نوساز است که توسط خیر ساخته شده است وپس از تجهيز مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .واحد دندانپزشكي آن فعال است. دو خانه  پزشک در اين مركز  به بهره برداری رسیده است.

مرکز بهداشتی درمانی روستایی سیف آباد که خانه‌های بهداشت سیف آباد، مکویه و جهره را تحت پوشش دارد. یک خانه پزشك در آن به بهره برداري رسيده است. در حال حاضر یک پزشك خانواده ، یک ماما و یک متصدي پذيرش وسرايدار در آن فعاليت دارند. 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی کورده که خانه‌های بهداشت کورده و فیدویه را تحت پوشش دارد. یک خانه پزشك در آن آماده بهره برداري است. واحد دندانپزشكي آن تجهيز شده ولي درحال حاضر دندانپزشك ندارد.
خانه‌های بهداشت محمله، باغان، هفتوان ، چاه طوس و مز تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی خنج 1 و خانه‌های بهداشت سده و کهنویه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی خنج2 (مستقر در مرکز بهداشتی درمانی شماره 1) هستند.
لازم به به ذکر است است که در این مراکز تنها پزشک و مامای خانوده فعالیت دارند. هیچ کدام از مراکز کاردان بهداشتی ندارند.
در حال حاضر 13خانه بهداشت به ترتیب زیر در شهرستان فعالیت دارند. 
1. تعداد 8 خانه بهداشت ساختمانشان نوساز است و سابقه ساخت آنها زیر 10سال است شامل خانه‌های بهداشت:سده، کهنویه، مکویه، جهره، هفتوان ، چاه طوس،باغان، فیدویه.
2. ساختمان جدید 5 خانه بهداشت در حال ساخت است که عملیات ساخت آنها 90% پیشرفت داشته است شامل خانه‌های بهداشت: محمله، کورده، مز، بیغرد و سیف آباد
3. دو خانه بهداشت جدید نیز در شهرستان در حال ساخت است که عملیات ساخت آنها 10% پیشرفت داشته است و با آغاز فعالیت آنها تعداد خانه‌های بهداشت به 15 تا خواهد رسید.

بیمارستان نبی اکرم(ص)خنج : در مساحتی حدود 5000 متر مربع دارای 48 تخت مصوب و 43 تخت فعال است. داراي بخش ‌های اتفاقات، جراحی، CCU ، داخلی، اطفال، نوزادان، زنان وزايمان ، چشم وENT  ، دیالیز، تالاسمی، اتاق عمل و اعصاب و روان مي باشد.
بخش‌های پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه ، رادیولوژی، سونوگرافی و داروخانه است.
خدمات اندوسكوپي ،اكوكارديوگرافي وتست ورزش نيز ارائه مي گردد. 
زایشگاه حضرت مریم به مساحت 700 متر مربع در سال 1380 توسط بانی خیر آقای حاج سیف الله ارمغان احداث گردید که در حال حاضر در دست تعمير مي باشد. بخش‌های جانبی شامل کتابخانه، انبار دارویی، مسجد، سردخانه، جسد و مهمانسرای همراه بیماربخش‌های در حال ساخت :
پانسیون پزشکان( 13 واحد) ، جراحی 2، انبار عمومی، NICU نوزادان، اتاق عمل3
بيمارستان جدید: بیمارستان جدید با 130 تخت بستری و 50 تخت ستاره‌ دار مصوب شده است. زمین محل احداث آن پیشنهاد شده ولی هنوز به تأیید نهایی نرسیده است که با تأیید زمین به یاری پروردگار عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد. 
پایگاه‌های اورژانس:
شهرستان خنج دارای 3 پایگاه اورژانس فعال است:  پایگاه اورژانس خنج، سیف‌آباد و محمله
ساختمان پایگاه اورژانس خنج در سال 94 تعمير شده  است و ساختمان پایگاه‌های سیف‌آباد و محمله در سال 94 به بهره‌برداری رسیدند. پايگاه ها جمعاً داراي 4 آمبولانس مي باشند. 
همچنین پایگاه اورژانس کورده نیز مصوب و مبلغ یک صد میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده كه عمليات ساخت آن آغاز گرديده است.
 


مراکز بهداشتی درمانی
خانه های بهداشت
پزشک خانواده شهری خنج
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 9:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ